петък, 9 януари 2009 г.

„Кирилицата”

“Т” като Точно Така.


За мен изображението на която и да е буква от нашата азбука не може да бъде резултат на вдъхновение. Тези букви постоянно са около нас. Ние сме се родили с тези букви, ние говорим с техния ритъм, дишаме с тяхната честота.

Ангел Китипов

Няма коментари:

Публикуване на коментар